Stanovení nebezpečného výrobku – Mísa s pokličkou, ITEM NO.: 710, EAN: 8761000042507

Vytvořeno: 14. 12. 2012 Poslední aktualizace: 14. 12. 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
 
       Mísa s pokličkou, ITEM NO.: 710, EAN: 8761000042507
 
 
 
Výrobce/Země původu: neuvedeno / Čína
 
Dovozce: O.K.STAR. s.r.o., Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 25053876 (firma nedohledatelná)
 
Prodejce: Bac Vu Phuong, Husova 246, 537 01 Chrudim − Chrudim IV, IČ: 64822150
 
 
Popis: Melaminový široký hrnek s ouškem a pokličkou. Vnější povrch hrníčku i pokličky je zdoben barevnými motivy s prasátky, srdíčky a nápisem LOVE. Podkladová barva obrázků je různá (např. modrá, růžová, žlutá). Na dně výrobku je na vnější straně vylisován text MELANINE WARE & HT Made in China. Tento text je přelepen etiketou s uvedením kódu výrobku (ITEM NO.: 710), názvu výrobku, označením původu s chybami (Vyrobeno v Éini), uvedením dovozce (O.K.STAR.s.r.o.) a EAN kódu. Výrobek je prodáván volně v regále, nebalený.
 
Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 31,55 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen dvakrát. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy