Stanovení nebezpečného výrobku – MISA, ITEM NO: AH18286, EAN: 6927833182861

Vytvořeno: 14. 12. 2012 Poslední aktualizace: 14. 12. 2012

   

 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
 
                  MISA, ITEM NO: AH18286, EAN: 6927833182861
 
 
 
Výrobce/Země původu: SMALL-COMMODITIES CITY CO., LTD / Čína
 
Dovozce: neuveden
 
Distributor: AVINAX s.r.o., Imrychova 881/21, 142 00 Praha 4 − Kamýk, IČ: 25130161
 
Prodejce: Huu Cuong Nguyen, Husovo náměstí 4, 517 54 Vamberk, IČ: 66298881
 
 
Popis: Bílá melaminová miska průměru 9,8 cm, po obvodu u okraje zdobena z vnější strany červenými a zlatohnědými proužky. Spodní ozdobný pruh je zakončen křížky, kolečky a tečkami. Na dně je vylisován text: MELAMINE WARE, NO: 3004 a označení země původu (MADE IN CHINA). Přes tento text je nalepena etiketa s kódem ITEM NO: AH18286, označením výrobce, názvem výrobku a označením země původu („MISA, Výrobeno V Čině“), čarový (EAN) kód 6927833182861 a další kód (8X576).
 
 
Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 89,97 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen vícenásobně. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.
 
 
 Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy