Stanovení nebezpečného výrobku – Mísa AH18304

Vytvořeno: 29. 11. 2011 Poslední aktualizace: 29. 11. 2011

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 

 

Mísa, ITEM NO: AH18304, EAN: 6927833183042
 
Výrobce/Země původu: Zhejiang Yiwu China Small-Commodities City Trading Co., Ltd., 5/F, G District, International Trade City, Yiwu,zhejiang Province / Čína
Distributor: GAMMAL Trade s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 28978161
Prodejce: Huy Duong Van, Komenského 191, 378 10 České Velenice, IČ: 46424695
 
Popis: Bílá melaminová miska o výšce 4,5 cm a šířce 9 cm. Z vnějšku je zdobena barevným dekorem růžiček a fialovým pruhem.  Na dně je vylisován text: YIKANG ®, kód NO. 8124 a označení země původu (MADE IN CHINA). Na výrobku je dále nalepena etiketa s kódem ITEM NO: AH18304, označením výrobce, názvem výrobku a označením země původu („MISA, Výrobeno V Číně“), čarový (EAN) kód 6927833183042 a další kód (4X500).
 
Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 266,0 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen vícenásobně. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy