Stanovení nebezpečného výrobku: melaminový talíř MELAMINE WARE NO. 8510

Vytvořeno: 13. 4. 2017 Poslední aktualizace: 13. 4. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

 

MELAMINE WARE NO. 8510 (melaminový talíř)

 

Výrobce/ Dovozce/Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor/ Prodejce: Thi Ha Nguyen, Nádražní 340/3, 750 02 Přerov I – Město, IČO: 04888227

(provozovna: Tržnice, Krkonošská 603, 468 41 Tanvald – Šumburk nad Desnou)

 

Popis výrobku: Bílý melaminový talíř s dekorem modrých květin po okrajích a s dalšími květy uprostřed talíře. Na vnější straně dna je vylisován nápis MELAMINE WARE, NO. 8510, MADE IN CHINA.

Odůvodnění: Nebyl splněn požadavek článku 15, odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (dále jen „nařízení“) týkající se uvedení jména nebo obchodního jména a v obou případech adresy nebo sídla výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za uvedení těchto výrobků na trh v rámci Společenství. Nebyl splněn požadavek článku 17 nařízení, týkající se nutnosti zajištění sledovatelnosti ve všech fázích procesu, kvůli usnadnění kontroly, stažení vadných výrobků, informovanosti spotřebitele a vymezení odpovědnosti. Nebyl splněn požadavek článku 16 nařízení, týkající se povinnosti předložení písemného prohlášení, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Tyto výrobky tak nejsou bezpečné ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že výrobky byly uvedeny na trh, aniž by bylo známo, zda splňují zdravotní požadavky (např. migrace karcinogenních látek, složení, podmínky použití).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy