Stanovení nebezpečného výrobku: melaminový talíř MELAMINE WARE, NO.2009

Vytvořeno: 16. 8. 2016 Poslední aktualizace: 16. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

melaminový mělký talíř MELAMINE WARE, NO.2009

značení dle dolepené etikety: talíř, Packing

EAN:  8761000042231 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: OKSTAR, spol. s r.o., Havlíčkova 18, 266 01 Beroun – Centrum,
IČ: 25093991
Distributor dle daňového dokladu: TINY GROUP s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov IČ: 24307351, společnost ukončila živnost ke dni 22. 3. 2016
Prodejce (sídlo i provozovna): Viet Soan Bui, Husova 110, 471 24 Mimoň I, IČ: 47570512
Popis: Bílý melaminový talíř o průměru cca 22,5 cm s potiskem květin. Na dně je z vnější strany vyražen text identifikující výrobek a zemi původu. Na spodní straně misky je dolepena papírová etiketa s uvedením českého názvu a země původu s chybami (talíř, Packing, Vyrobeno v Einii), dovozce, neexistujícího čárového (EAN) kódu, symbol Zeleného bodu, chybně použitý recyklační symbol (odpovídá hladké lepence) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 22,8 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

 

 

Přílohy