Stanovení nebezpečného výrobku: melaminový hrnek

Vytvořeno: 12. 10. 2016 Poslední aktualizace: 12. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek pro styk s potravinami:

 

melaminový hrnek

značení dle dolepené etikety: Dekorační hrnek 8*13CM, B: 96,

Item No: 2043500, EAN: 8713120435004 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: ATENSANA s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČ: 28448421 (příslušné živnostenské oprávnění vymazáno dne 10. 1. 2014)

Prodejce: Hanh Nguyen Hong, Náchodská 640/101, 193 00 Praha – Horní Počernice, IČ: 67765131,                   (prodejna: Obchodní centrum, Náchodská, Praha – Horní Počernice)

 

Popis: Bílý melaminový hranatý hrnek bez ucha s dekorem slunečnice. Na dolepené etiketě je uveden český, slovenský a polský název výrobku, kódy výrobku, neexistující čárový (EAN) kód, země původu, název a adresa firmy s vymazaným příslušným živnostenským oprávněním jako distributora, piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek je prodáván nebalený.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 31,7 mg/kg simulantu (dokonce došlo při zkoušce k narušení povrchu výrobku). To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy