Stanovení nebezpečného výrobku – Melaminová naběračka NO.YL-50110

Vytvořeno: 25. 7. 2014 Poslední aktualizace: 25. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

melaminová naběračka NO.YL-50110

značení dle etikety: Naběračka, ITEM NO:D7290 1D3*180: 8597290014012

 

 

Výrobce/Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: ELDY spol s r.o., U Zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČ: 24265292 (nedohledatelná firma)

Distributor: neuveden

Prodejce: Thi Huyen Duong, U Potoka 1462, 464 01 Frýdlant, IČ: 27586979

(prodejna tržnice Hejnická 1136, 464 01 Frýdlant)

 

Popis: Bílá melaminová naběračka o délce cca 27 cm. V horní části rukojeti je umístěn otvor k zavěšení. Na zadní straně rukojeti je vylisován kód NO.YL-50110. Naběračka je zdobená černým dekorem květin. Na výrobku je nalepena papírová etiketa. Etiketa obsahuje český název výrobku, další kód výrobku a čarový (EAN) kód, zemi původu, nedohledatelnou firmu jako dovozce, značku shody CE (touto značkou nemohou být výrobky pro styk s potravinami označovány), piktogramy Zeleného bodu, druhu použitého materiálu (určen chybně jako hladká lepenka) a výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol pohárku s vidličkou) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 35,4 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

 

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy