Stanovení nebezpečného výrobku – melaminová naběračka MELAMINE NO.203

Vytvořeno: 14. 5. 2014 Poslední aktualizace: 14. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

melaminová naběračka MELAMINE NO.203

značení na etiketě: LŽiCE, IITEM NO:T12-15-6, EAN: 2008919121506

 

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Čína

Dovozce dle značení: GLOBAL MARKET, VN S.R.O (firma neexistuje)

Prodejce: Ha Phung Ngoc, Krátká 639, 468 61 Desná – Desná II, IČ: 63811359

(prodejna: tržnice Krkonošská 603, 468 41 Tanvald)

 

Popis: Bílá plastová naběračka o délce cca 27 cm, v horní části rukojeti opatřená otvorem na zavěšení, který je částečně zaslepen tenkým měkkým plastem. Naběračka je zdobena šedorůžovozeleným dekorem růží. Na zadní straně rukojeti je vylisován text MELAMINE NO.203. Na rukojeti je dolepena bílá papírová etiketa s čarovým (EAN) kódem, kódem výrobku, uvedením země původu (VÝROBENO V ČÍNĚ) a neexistující firmy jako dovozce, piktogramem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek je prodáván nebalený.

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 21,9 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

 

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy