Stanovení nebezpečného výrobku: melaminová miska s víkem MELAMINE WARE NO.514

Vytvořeno: 18. 8. 2016 Poslední aktualizace: 18. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

melaminová mísa s víkem MELAMINE WARE, NO.514

značení dle dolepené etikety: MISKA 25X8CM BOWL, Item no. T1725,

EAN:  1110000017256 (kód neexistuje); 6933912015142

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Dovozce dle značení: HOME comfort, s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4, IČ: 26739658

Prodejce (sídlo i provozovna): Xuan Bien Truong, Horní Brašov 759, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 69392692 (Drogerie, domácí potřeby)

Popis: Kulatá bílá melaminová mísa o průměru cca 23 cm a výšce cca 8 cm s víkem s úchytem různých dekorů a různých barev. Na dně je z vnější strany vyražen text identifikující výrobek a zemi původu. Na spodní straně misky je dolepena bílá papírová etiketa s uvedením částečně českého názvu, neexistujícího čárového (EAN) kódu, alternativního kódu výrobku, dovozce, symbolu Zeleného bodu a neoprávněně použité značky shody CE. Na výrobku se nachází další etiketa s alternativním EAN kódem, kódem výrobku a pravděpodobně čínskými znaky.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 95,78 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy