Stanovení nebezpečného výrobku – melaminová miska NO:5607

Vytvořeno: 9. 1. 2014 Poslední aktualizace: 9. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

melaminová miska MELAMINE WARE, No. 5607

Item No 120403005, EAN: 8681204030059

 

Výrobce/Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: Bohemia Corporation s.r.o., Na zámecké 1518/9, 140  00 Praha 4 – Nusle, IČ: 27902579 (firma je nedohledatelná)

Distributor: MAJOR Corporation s.r.o., Limuzská 2110/8, 108 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 24313874 (firmě bylo zrušeno živnostenské oprávnění pro velkoobchod a maloobchod, přesto neoprávněně podniká v tomto oboru dále)

Prodejce: Miroslav Poklop, 281 28 Radovesnice II 137, IČ: 69019657

 

Popis: Bílá melaminová miska o průměru cca 17 cm, uvnitř je bleděmodrý lem s květinovým motivem (kostace). Miska se prodává nebalená, s nalepenou etiketou s uvedením země původu, nedohledatelné firmy jako dovozce, značky shody CE, čarového (EAN) kódu a různých piktogramů.

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 124,9 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen vícenásobně. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy