Stanovení nebezpečného výrobku: melaminová miska MELAMINE WARE WJ WAN JIA NO.1825

Vytvořeno: 26. 10. 2015 Poslední aktualizace: 26. 10. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek pro styk s potravinami:

 

melaminová miska MELAMINE WARE WJ WAN JIA NO.1825

 

značení dle dolepené etikety: Plastová miska/ Dekorační miska 12.2*7.2CM, B: 160, Item No: 2043030, EAN: 8713120430306; 0803608200893 (kódy neexistují)

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle daňového dokladu: Fresh look s.r.o., Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 24808296 (firma je nedohledatelná)

Distributor dle značení: HAIKO MORAVA s.r.o. – v likvidaci, Wintrova 2539/25, 628 00 Brno, IČ: 29269962

Prodejce:

1/ Dinh Chau Le, Náměstí 39, 338 05 Mýto, IČ: 27995950, (provozovna: Textil, Obuv, Tovární 10, 386 01 Strakonice) – dekor jablek

2/ XUAN, spol. s r.o., Prachatická 9, 384 51 Volary, IČ: 25181998 (provozovna: Maxi Hit, Komenského 29, 386 01 Strakonice) – všechny dekory

 

Popis: Kulatá bílá miska o průměru cca 12,5 cm a výškou cca 7,2 cm s prolisem po celém obvodu. Miska je buď bílá bez dekoru, nebo je vnější strana různě zdobena (např. dekorem červených a zelených jablek, dekorem dvou velkých růžových květů či dekorem různobarevných květů a třešní). Šířka dekoru je cca 3 – 4 cm. Na dně výrobku jsou z vnější strany vylisovány nápisy identifikující výrobek a zemi původu. Na dolepených etiketách se dále nachází piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek je prodáván nebalený.

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 110,4; 149,4; 311,8 a 318,7 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak mnohokrát překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy