Stanovení nebezpečného výrobku: melaminová miska MELAMINE WARE WJ WAN JIA NO.002

Vytvořeno: 27. 9. 2016 Poslední aktualizace: 27. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek pro styk s potravinami:

 

melaminová miska MELAMINE WARE WJ WAN JIA NO.002

značení dle dolepené etikety: Dekorační miska 13*5.3CM, B: 180,

Item No: 2043029, EAN: 8713120430290 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: HAIKO MORAVA s.r.o. – v likvidaci, Wintrova 2539/25, 628 00 Brno, IČ: 29269962 (datum zániku: 4. 2. 2016)

Prodejce: Thanh Dung Tran, Ústecká 693, 560 02 Česká Třebová – Parník, IČ: 03327982

 

Popis: Kulatá bílá miska o průměru cca 13,5 cm. Bílá miska s dekorem (např. jablka). Na dně výrobku jsou z vnější strany vylisovány nápisy identifikující výrobek a zemi původu. Na dolepené etiketě je uveden český, slovenský, polský a maďarský název výrobku, kódy výrobku, neexistující čárový (EAN) kód, země původu, název a adresa zaniklé firmy jako distributora, piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek je prodáván nebalený.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 32,0 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy