Stanovení nebezpečného výrobku: melaminová miska MELAMINE WARE, WJ, NO.8060

Vytvořeno: 27. 4. 2017 Poslední aktualizace: 27. 4. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

MELAMINE WARE , WJ, NO.8060

značení dle dolepené etikety: Dekorační miska 13*6,5CM, B: 150, Item No: 2043031,

EAN: 8713120430313 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: HAIKO MORAVA s.r.o., Wintrova 2539/25, 628 00 Brno – Líšeň, IČO: 29269962 (společnost je v likvidaci od 17. 7. 2015)

Prodejce: Thi Thu HongTran, Školní 318, 373 44 Zliv, IČO: 65580958 (provozovna: Obchodní centrum, Dolní náměstí 572, 373 44 Zliv)

 

Popis: Bílá hluboká melaminová miska s různými motivy (např. červená a zelená jablka, 2 růžové květy, různobarevné květiny a třešně), průměr cca 13 cm, výška cca 6,5 cm. Na dně je z vnější strany vylisován název výrobku, jeho kód a země původu. Miska je prodávána nebalená pouze s dolepenou bílou papírovou etiketou s názvem výrobku v různých jazycích, různými kódy (včetně neexistujícího čárového – EAN – kódu), zemí původu, jménem a adresou distributora (firma v likvidaci), symbolem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 30,84 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy