Stanovení nebezpečného výrobku: Melaminová miska MELAMINE WARE NO:3004

Vytvořeno: 17. 9. 2015 Poslední aktualizace: 17. 9. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

melaminová miska MELAMINE WARE NO:3004

značení dle dolepené etikety: 6933912088931 (kód odpovídá jen obecně Číně, nikoli však jakékoli konkrétní čínské firmě)

 

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor: Ideal Production s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 – Nusle, IČ: 29126347

Prodejce: Manh Pham Viet, Písnické zahrady 443/45, 140 00 Praha – Písnice,

IČ: 27983234

 

Popis: Kulatá miska o průměru cca 9,5 cm s bílým vnitřkem a s dekorem na vnější straně (modrý a zelený pruh a zelené ornamenty), na dně je z vnější strany vyražen text identifikující výrobek. Na spodní straně misky je dolepena bílá papírová etiketa pravděpodobně v čínštině, identifikovatelný je jen čarový kód, význam dalších číselných kódů není jasný.

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 76 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy