Stanovení nebezpečného výrobku – melaminová miska MELAMINE WARE NO. 1007

Vytvořeno: 22. 7. 2014 Poslední aktualizace: 22. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

melaminová miska MELAMINE WARE NO. 1007

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor dle faktury: Marnira s.r.o., Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1, IČ: 24149616

Prodejce: Phong Phan Thank, Sedláčkova 2902/26, 628 00 Brno – Líšeň, IČ: 61839426

 

Popis: Kulatá bílá miska, průměr horního okraje cca 17,5 cm, na vnitřním dně zdobená modrými kopretinami se zelenými lístky. Stejný dekor se opakuje i po obvodu misky, kde je doplněn modrobílou šachovnicí. Na spodu misky je vyražen text „MELAMINE WARE“, země původu výrobku a jeho kód. Výrobek je prodáván nebalený.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 140 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak vícenásobně překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy