Stanovení nebezpečného výrobku: melaminová miska MELAMINE WARE, MEIJIAXING, NO:1545

Vytvořeno: 3. 8. 2016 Poslední aktualizace: 3. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

melaminová miska MELAMINE WARE, MEIJIAXING, NO:1545

značení dle dolepené etikety: PCS, DTP, PLASTOVÝ MISKA,

EAN:  6991372325638 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle daňového dokladu: Atterika Business s.r.o., Nušlova 2281/27, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 04408454

Prodejce: Bac Vu Van, tř. T. G. Masaryka 601, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 68966407

 

Popis: Kulatá melaminová miska smetanové barvy s dekorem ovcí na zeleném podkladě po vnějším obvodu. Na dně je z vnější strany vyražen text identifikující výrobek a zemi původu. Na spodní straně misky je dolepena bílá papírová etiketa s uvedením českého názvu s chybami, dvou zkratek bez zřejmého významu a neexistujícího čárového (EAN) kódu.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 670 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy