Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Stanovení nebezpečného výrobku: MATTE LIPSTICK PRO NOTE

Vytvořeno: 26. 9. 2022 Poslední aktualizace: 26. 9. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

MATTE LIPSTICK PRO NOTE
EAN: neuveden


Výrobce/ Země původu:
neuvedeno
Dovozce/ distributor: neuvedeni
Prodejce: Thi Đông Nguyen, Komenského 503/5, 664 44 Ořechov, IČO: 10842110
(prodejna: MINI MARKET POTRAVINY, Komenského 503/5, 664 44 Ořechov)

Popis: Kosmetický výrobek – rtěnka (provedení ve 3 barevných odstínech). Rtěnka je v plastovém obalu zlaté barvy, s průhledným plastovým uzávěrem. Na průhledném uzávěru je bílým písmem uveden text identifikující výrobek (MATTE LIPSTICK PRO NOTE) a obrázek bílé siluety ženy v klobouku. Výrobek je bez dalšího značení.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.