Stanovení nebezpečného výrobku: mast s Arnikou Alter Heideschäfer Arnika-Salbe

Vytvořeno: 19. 5. 2016 Poslední aktualizace: 19. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Alter Heideschäfer Arnika-Salbe

šarže 177BE25, EAN: 40757766,

značení dle dolepené etikety: Mast s Arnikou

 

Výrobce/ Země původu: ASAM GmbH & Co. Betriebs KG – IRIS Cosmetic, Altenzeller Weg 23, 92339 Belingries-Aschbuch/ Německo

Distributor: RV Global, s.r.o., Vavřinecká 246, 533 45 Opatovice nad Labem

Prodejce: Manh Quyet Dinh, Komenského 181/5, 250 01 Brandýs nad Labem

(provozovna: Obchodní dům Šipka, Pražská 1770, 250 01 Brandýs nad labem)

Popis: Kosmetický přípravek je naplněn do bílého plastového kelímku o objemu 100 ml. Na růžové etiketě s vyobrazením žlutých květů se nacházejí německé texty identifikující výrobek a dále adresa výrobce, čarový – EAN – kód, jmenovitý obsah, šarže, seznam přísad (je uveden mj. isobutylparaben) a symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku). Na zadní straně obalu je nalepena etiketa, kde je uveden český název výrobku „Mast s arnikou“, zdravotní tvrzení, upozornění, podmínky skladování a datum minimální trvanlivosti.  

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána dle přílohy II tohoto nařízení (ref. č. 1375), a to isobutylparaben.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens Updated request for a scientific opinion on propyl- and butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že pro hodnocení bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také isobutylparabenu, výrobní odvětví poskytlo omezené informace nebo neposkytlo informace žádné. Pro tyto sloučeniny tudíž nelze riziko pro člověka vyhodnotit. Zmíněné látky jsou tedy uvedeny v příloze II výše citovaného nařízení, aby bylo zřejmé, že jsou v kosmetických přípravcích zakázané. Výrobek s obsahem těchto látek nelze považovat za bezpečný.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy