Stanovení nebezpečného výrobku: mast Cao Xoa, Cao Sao Vàng, Golden Star Balm

Vytvořeno: 24. 8. 2016 Poslední aktualizace: 24. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Cao Xoa, Cao Sao Vàng, Golden Star Balm

EAN: 8934901710022 (kód neexistuje)

 

Výrobce: Danapha PHARMACEUTICAL JSC

Dovozce/ Distributor: neuvedeno

Země původu: Vietnam

Prodejce: Vac Duc Hoang, 1. Máje 628/6, 784 01 Litovel, IČ: 28320727 (provozovna: tržnice, Čechova 7, 750 02 Přerov)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – mast v barevné kulaté plechové dózičce s obrázkem zlaté hvězdy uloženou v papírové krabičce s příbalovým letákem ve vietnamštině. Na víku plechové dózičky je uveden text identifikující výrobek, text v azbuce, země původu. Na dně plechové dózičky je uveden název společnosti výrobce a další číselné údaje „Sô Lô SX 010315, HD 150320“. Na papírové krabičce je uveden neexistující čarový (EAN) kód, název společnosti výrobce, název výrobku a další údaje pouze ve vietnamštině. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), datum minimální trvanlivosti, číslo šarže, funkce kosmetického přípravku, seznam přísad.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy