Stanovení nebezpečného výrobku – Malá miska, NO: 3006-1, EAN: 8592548278826

Vytvořeno: 6. 9. 2011 Poslední aktualizace: 6. 9. 2011

 Malá miska, NO: 3006-1, ITEM NO: 43627882200, EAN: 8592548278826

 
Výrobce/Země původu:   nezjištěn/ Čína
Distributor dle etikety: BABY DRESS s.r.o., 120 00 Praha 2, Bělehradská 568/92, IČ: 28544579
Distributor dle nabývací dokumentace: GLOSTR, spol. s r.o., 120 00 Praha 2, Korunní 859/18, 
IČ: 27380785
Prodejce: Phuong Duong Thi, 384 11 Netolice, Budějovická 178, IČ: 75376016
 
Popis: Bílá melaminová miska o průměru cca 14,5 cm, hluboká 7 cm. Z vnějšku je zdobena barevným dekorem růží. Na dně je vylisován text: MELAMINE WARE, NO: 3006-1, MADE IN CHINA. Přes tento text je nalepena papírová etiketa s následujícími údaji: ITEM NO: 43627882200, CZ – MALA MISKA, Používat běžným způsobem, v případě nákresu postupujte podle obrázku. Dále je uvedena firma BABY DRESS S.R.O jako distributor. Stejný text je uveden také ve slovenském jazyce. Níže se nachází čarový (EAN) kód, informace o zemi původu (Vyrobeno v P.R.C – tedy v Číně), znovu jméno distributora a různé symboly včetně symbolu výrobku určeného pro styk s potravinami.
 
Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 66,0 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen více než čtyřikrát. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.
 
 
 

Přílohy