Stanovení nebezpečného výrobku – lžíce na salát zn. Provence, Art. No.: 261588

Vytvořeno: 6. 5. 2008 Poslední aktualizace: 6. 5. 2008

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:


Lžíce na salát zn. Provence, Art. No.: 261588


Země původu: Čína


Dovozce: U.T.C., spol. s r.o., Obchodní ul. 110, 251 70  Čestlice, IČ: 43000550


Výrobce: TEL HONGKONG L.T.D., Nathan Commercial Building, 430 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong


Popis: Černá lžíce na salát z polyamidu s kovovou rukojetí. Na konci rukojeti je přichycen kartónový štítek, kde je uveden název a adresa sídla dovozce, název výrobku v různých jazycích včetně češtiny a slovenštiny, čárový kód, produktové číslo (Art. No.), grafická značka výrobku určeného pro styk s potravinami a pokrmy s nápisy: „Není vhodné pro styk s kyselými potravinami. Před použitím umyjte. Při vaření nenechávejte náčiní v nádobě. Nepokládejte náčiní na zdroj tepla.“ Na druhé straně štítku je uveden text:  „Provence ORIGINAL QUALITY“..


Následují snímky předmětného výrobku:

Stanovení nebezpečného výrobku - lžíce na salát zn. Provence, Art. No.: 261588

V příloze je stanovení nebezpečného výrobku.