Stanovení nebezpečného výrobku: Lžíce a vidlička z bílého plastu (kódy: 188200809, 23490-)

Vytvořeno: 19. 5. 2016 Poslední aktualizace: 19. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

 

1/Lžíce z bílého plastu, balení cca po 100 ks, kódy: 188200809, 23490-

2/ Vidlička z bílého plastu, balení cca po 100 ks, kódy: 188200809, 23490-

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor dle nabývacích dokladů: TOGASTAV PRAGUE s.r.o., Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 03072436 (dne 11. 1. 2016 vydány exekuční příkazy k provedení exekuce)

Prodejce: Thi Thuy Nguyen, Masarykovo nám. 108, 379 01 Třeboň I, IČ: 01735667

(provozovna: Obchodní dům Bílý Beránek, Masarykovo nám. 108, 379 01 Třeboň I)

 

Popis výrobku: Bílé vidličky nebo lžíce, na kterých je vylisován piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol pohárku a vidličky) a recyklační symbol, jsou baleny v plastovém sáčku cca po 100 ks. Na sáčku jsou nalepeny samolepky s číselnými kódy. Na výrobku se nenachází žádné další značení.

Odůvodnění:  Nebyl splněn požadavek článku 15, odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (dále jen nařízení), týkající se uvedení jména nebo obchodního jména a v obou případech adresy nebo sídla výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za uvádění těchto výrobků na trh v rámci Společenství. Nebyl splněn požadavek článku 17 nařízení, týkající se nutnosti zajištění sledovatelnosti ve všech fázích procesu, kvůli usnadnění kontroly, stažení vadných výrobků, informovanosti spotřebitele a vymezení odpovědnosti. Nebyl splněn požadavek článku 16 nařízení, týkající se povinnosti předložení písemného prohlášení, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Tyto výrobky tak nejsou bezpečné ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že výrobky byly uvedeny na trh, aniž by bylo známo, zda splňují zdravotní požadavky (např. migrace karcinogenních látek, složení materiálu).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy