Stanovení nebezpečného výrobku: LOPTA NA HRANIE, KPD: 000116

Vytvořeno: 15. 5. 2018 Poslední aktualizace: 15. 5. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

LOPTA NA HRANIE, nafukovací míček

údaje uvedené na etiketě: LOPTA NA HRANIE, JÁTÉKLABDA, KPD: 000116 

EAN: 8586014456252

 

Výrobce/ Země původu: Shanghai Jianhuiling Sporting Goods Co., Ltd., Shanghai/ Čína

Dovozce/ Distributor: LIOS, spol. s r.o., Rudohorská 30, 974 01 B. Bystrica, Slovensko, www.lios.sk

Prodejce: TTPH&HH, s.r.o., Náměstí 159, 538 51 Chrast, IČO: 05839980

(prodejna: Tržnice, Hejnická 1136, 464 01 Frýdlant)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hračka obsahuje DEHP v množství 2,45 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Barevný nafukovací míček o průměru 14,5 cm (např. červené vzory na bílém podkladu, černé skvrny na červeném podkladu, modro, bílá a oranžová „batika“). Výrobek je balen do plastové síťky opatřené štítkem se slovenskými a maďarskými texty identifikujícími výrobek, údaji o výrobci, dovozci a číslem výrobku. Dále se zde nacházejí pokyny k údržbě, nepravdivé tvrzení, že je hračka vyrobena z bezftalátového PVC a že neobsahuje toxické látky, čárový (EAN) kód, označení shody CE, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy