Stanovení nebezpečného výrobku: Lopta na hranie 3 ks (nafukovací míče)

Vytvořeno: 16. 11. 2017 Poslední aktualizace: 16. 11. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

LOPTA NA HRANIE 3 ks, EAN: 8586014450106

(nafukovací míčky)

 

 

Výrobce/ Země původu: Shanghai Jianhuiling Sporting Goods Co., Ltd., Shanghai/ Čína

Dovozce/ Distributor: LIOS, spol. s r.o., Rudohorská 30, 974 01 B. Bystrica, Slovensko

Prodejce: B & B STYLE, spol. s r.o., Kuřimská 1273/26, 621 00 Brno – Řečkovice, IČO: 25816608 (prodejna: OD SLUNCE, Bartošova 41, 760 01 Zlín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hračka obsahuje DEHP v množství 3,17 a 0,81 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Nafukovací hračka (plastové nenafouklé míčky) různých barev a různého určení (basketbal, fotbal, tenis). Míčky jsou vloženy do plastové síťky opatřené štítkem se slovenskými a maďarskými texty identifikujícími výrobek, výrobce a dovozce. Dále se zde nacházejí pokyny k údržbě, nepravdivé tvrzení, že je hračka vyrobena z bezftalátového PVC, čárový (EAN) kód, označení shody CE, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy