Stanovení nebezpečného výrobku: LIP GLOSS – Rtěnka (pravděpodobně lesk na rty)

Vytvořeno: 16. 11. 2016 Poslední aktualizace: 16. 11. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

LIP GLOSS (lesk na rty)

(značení dle dolepené etikety: Rtěnka, ITEM NO: NM7210, EAN: 0042000072106 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor: CHRISTINA COSMETIC, spol. s r.o., Pod Haltýřem 1497/11, 148 00 Praha – Kunratice                   (provozovna: Libušská 319/126, 142 00 Praha – Písnice; kontrolovaná osoba zaslala místo nabývacích dokladů fotografii provozovny, kde byly kosmetické přípravky zakoupeny)

Prodejce: Van Quyet Tran, Náměstí 14, 382 26 Horní Planá, IČO: 86995723                                                      (provozovna: Market, Palackého 137, 382 26 Horní Planá)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – pravděpodobně lesk na rty – v kulatých kovových různě zbarvených dózičkách (s různými motivy – někdy i s texty, např. „adorable“ či „kiss me“) s víčkem. Na dně kovového obalu je dolepena bílá papírová etiketa s patrně chybným českým názvem výrobku, uvedením pouze země působení dovozce, neoprávněně použitým označením shody CE a neexistujícím čárovým (EAN) kódem. Na skupinovém obalu (kartonové krabici) je uveden nápis LIP GLOSS (lesk na rty). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, datum minimální trvanlivosti, číslo šarže a seznam přísad.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy