Stanovení nebezpečného výrobku – Likérky s motivem hrušky

Vytvořeno: 19. 5. 2014 Poslední aktualizace: 19. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Likérky s motivem hrušky

EAN dle faktury: 8591532108699

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor: Petr Kmenta, Kateřinská 4190/5, 695 01 Hodonín, IČ: 01542818

Prodejce: Ing. Josef Šťastný, Petra Bezruče 279, 431 51 Klášterec nad Ohří – Miřetice u Klášterce nad Ohří, IČ: 15155731

 

Popis:  Jedná se 6dílnou sadu skleněných likérek s potiskem hrušky zasahujícím do okraje pro pití. Sada je uložena na karton a zabalena v plastové fólii.

 

Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 1,4 mg na likérku a olovo v množství 15 mg na likérku. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto likérky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy