Stanovení nebezpečného výrobku: lesk na rty LIP GLOSS ARTISTIC DECOR

Vytvořeno: 15. 3. 2017 Poslední aktualizace: 15. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

                  GLOSS ARTISTIC DECOR, SUPER SHINE EFFECT, 3DLIP , ELISE cosmetics (lesk na rty)                    značení na dolepené etiketě: Nr.parti: 12215312,10 ml, EAN: 5904325531223 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno/ Čína

Prodejce: Si Son Ho, Nábřeží 43, 431 11 Jirkov, IČO: 27876390                                                                           (prodejna: Obchodní D&L, Krčínova 809, Ústí nad Labem – Krásné Březno)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – lesk na rty – různých barev v průhledné tubě se stříbrným šroubovacím uzávěrem. Na obalu jsou uvedeny texty identifikující výrobek. Na tubu je nalepena bílá papírová etiketa s kódem výrobku a neexistujícím EAN (čárovým) kódem, seznamem přísad, jmenovitým obsahem a datem minimální trvanlivosti. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce) a povinné české texty.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy