Stanovení nebezpečného výrobku: lesk na rty Kiss Bèauty, Lipgloss

Vytvořeno: 7. 3. 2017 Poslední aktualizace: 7. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

lesk na rty Kiss Bèauty, Lipgloss, 24 Hours Perfect Moisturised

značení skupinového obalu: Kiss Bèauty, Fruit Princess gloss, ITEM NO.7639,

EAN: 6903072247349 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Prodejce: Tien Dung Le, Tatarkova 722/24, 149 00 Praha – Háje, IČO: 27418391

(prodejna: T&T, Kabátnická 3305, 434 01 Most)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – lesk na rty (tyčinka) – v různě barevných plastových obalech. Uzávěr lesku je ve tvaru panenky představující ovoce (např. jablko, jahoda). Tyčinky lesku na rty mohou být uloženy v papírovém skupinovém obalu, na kterém jsou nápisy identifikující výrobek, seznam přísad ve formě neodpovídající platné legislativě, datum výroby a datum minimální spotřeby, jmenovitý obsah, údaje o výrobci a mezinárodní distribuci. Dále se zde nachází symbol Zeleného bodu, kód výrobku, neexistující čárový kód, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a recyklační symbol (symbol tří šipek v trojúhelníku), piktogram výrobku netestovaného na zvířatech („králík v trojúhelníku“) – takové značení je ale v rozporu s platnou legislativou. Nejsou totiž přípustná tvrzení, která vyvolávají dojem, že přípravek má zvláštní přínos, přičemž ve skutečnosti představuje pouhé dodržení minimálních právních požadavků (takovým minimálním požadavkem je platný všeobecný zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce) a jmenovitý obsah.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy