Stanovení nebezpečného výrobku: lesk na rty BAOLISHI Lip Gloss, Net:6 ml

Vytvořeno: 29. 5. 2017 Poslední aktualizace: 29. 5. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

lesk na rty BAOLISHI Lip Gloss, Net:6 ml

 

Výrobce / Dovozce / Distributor / Země původu: neuvedeni

Prodejce: Thi Thuy Ngo, 28. října 1068/13, 430 01 Chomutov, IČO: 01234099 (prodejna: Potraviny, Husova 2516, 440 01 Louny)

 

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – lesk na rty – v červené tubě s černým šroubovacím uzávěrem. Balení výrobku má přibližně tvar válce. Na obalu je v prostřední části bílou barvou uveden nápis: „BAOLISHI Lip Gloss“; na dolní části je nápis: „Net:6ml“. Na výrobku je nalepena průhledná etiketa s bíle uvedenými údaji: „LESK NA RTY, Kosmetický Přípravek, Určený pro ličení datum 04.2016“ a složení přípravku. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh a datum minimální trvanlivosti.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy