Stanovení nebezpečného výrobku: lesk na rty a oční linky zn. TRUE LOVER®

Vytvořeno: 12. 5. 2016 Poslední aktualizace: 12. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

TRUE LOVER® Moisturizing&Glam Shine LIP GLOSS (lesk na rty)

TRUE LOVER® WATERPROOF SHINE EYE LINER (oční linky)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor: neuvedeno

Země původu: Čína

Prodejce: Hoi Tran Thi, Jabloňová 2686, 438 01 Žatec, IČ: 62100491

(provozovna: tržnice, 28. října 2745, 470 06 Česká Lípa 6)

Popis: Jedná se o kosmetické přípravky, které jsou uloženy společně v blistru a v krabici – lesk na rty v plastovém průhledném obalu se šroubovacími uzávěrem stříbrné barvy, a voděodolné oční linky v plastovém průhledném obalu s potiskem hvězdiček se šroubovacím uzávěrem černo-stříbrné barvy, s identifikujícími texty. Na krabici je uveden seznam přísad, země původu, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), a piktogram výrobku netestovaného na zvířatech („králík v trojúhelníku“) – takové značení je v rozporu s platnou legislativou. Nejsou totiž přípustná tvrzení, která vyvolávají dojem, že přípravek má zvláštní přínos, přičemž ve skutečnosti představuje pouhé dodržení minimálních právních požadavků (takovým minimálním požadavkem je platný všeobecný zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech). Výrobky nejsou vybaveny povinným značením, jako je např.: název a adresa osoby odpovědné za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), nominální obsah, datum minimální trvanlivost a číslo šarže.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobků nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy