Stanovení nebezpečného výrobku: Lak na nehty s motivem růží (bez jakéhokoli značení)

Vytvořeno: 20. 3. 2017 Poslední aktualizace: 20. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Lak na nehty s motivem růží  (bez jakéhokoli značení)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Thi Thuy Nguyen, Tř. T. G. Masaryka 810, 473 01 Nový Bor, IČO: 87698102                                        (Tržnice, T. G. Masaryka 849, Nový Bor)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – lak na nehty – různých barev v průhledném skleněném flakónku s plastovým uzávěrem s dekorem růží. Na výrobku nejsou žádné texty. Lak je prodáván nebalený. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce), jmenovitý obsah, seznam přísad, šarže, datum minimální trvanlivosti a povinné české texty.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy