Stanovení nebezpečného výrobku – Lak na nehty OPOOLA, odstín 6

Vytvořeno: 9. 9. 2010 Poslední aktualizace: 9. 9. 2010

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

 

Lak na nehty OPOOLA, odstín 6

Výrobce/Země původu: nezjištěno  

 

Popis: Skleněná průhledná lahvička s kovovým stříbrným uzávěrem, na kterém je vyražen nápis „OPOOLA“. Lak je žluté transparentní barvy se žlutými třpytkami. Objem 8,5 ml. Na etiketě na dně je uvedeno číslo odstínu (6) spolu s textem „COLOR COSMETIC“. Na lahvičce je uveden název výrobku (Lak na nehty), text „kosmetický přípravek“ a složení výrobku.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedeného vzorku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. a) a  b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 4 ve spojení s bodem 1152 příl. 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, z důvodu obsahu v kosmetice zakázané látky bis(2-ethylhexyl)ftalátu. Kvantitativně byl bis(2-ethylhexyl)ftalát stanoven v množství 4 g/kg…

 

Úplnou informaci v podobě originálu vyhlášení nebezpečného výrobku ve formátech word i pdf a fotografie výrobku najdete viz níže – „Přílohy“:

Přílohy