Stanovení nebezpečného výrobku: lak na nehty NHC NAIL POLISH

Vytvořeno: 12. 5. 2016 Poslední aktualizace: 12. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

NHC NAIL POLISH e: 18 ml

značení dle dolepených etiket: LAK NA NEHTY, Kosmetický přípravek, Urény pro liceni datum 12.2018, COLOR COSMETIC 28

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Hoi Tran Thi, Jabloňová 2686, 438 01 Žatec, IČ: 62100491

(provozovna: tržnice, 28. října 2745, 470 06 Česká Lípa 6)

Popis: Jedná se o lak na nehty různých barev v průhledném skleněném flakónu se šroubovacím uzávěrem ve tvaru královské koruny. Na čelní straně flakónu je uveden název výrobku a jeho objem (18 ml). Na dně flakónu je nalepen štítek s textem  COLOR COSMETICS a s číslem odstínu. Na zadní straně je nalepena průhledná plastová etiketa s uvedením složení výrobku, funkce výrobku a chybného českého textu (Urény pro liceni), a data bez jakéhokoli určení („datum 12.2018“). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), země původu a číslo šarže.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy