Stanovení nebezpečného výrobku – Lak na nehty NAIL POLISH CR Color 105

Vytvořeno: 25. 5. 2012 Poslední aktualizace: 25. 5. 2012

   

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku: 
 
Lak na nehty NAIL POLISH CR, Classic Fashion, Color 105
 
Výrobce dle značení/ Země původu/ Dovozce:  neuvedeno
Distributor dle faktury: ATENSANA s.r.o., Revoluční 1082, 110 00 Praha 1, IČ: 28448421
Prodejce:  Tung Duong Thanh, Blatno 123, 539 01 Hlinsko, IČ: 48046361
 
Popis: Skleněná průhledná lahvička o objemu 16 ml s plastovým uzávěrem, naplněná lakem výrazné jasně fialové barvy (viz foto). Složení je uvedeno na zadní straně. Dále je na zadní straně uveden text „Nejlépe Spotřebovat: 09−2015“ a tři piktogramy. Na dně lahvičky je etiketa s textem „COLOR COSMETIC“ a číslem odstínu (105). Na přední straně lahvičky je uveden název výrobku a objem (16 ml).
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedeného vzorku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 4 ve spojení s bodem 677 příl. 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obsahu v kosmetice zakázané látky Bis(2-ethylhexylftalátu). Kvantitativně byl Bis(2-ethylhexylftalát) stanoven v množství 0,42 % hmotnostních.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy