Stanovení nebezpečného výrobku: lak na nehty NAIL POLISH, COLOR COSMETIC

Vytvořeno: 16. 3. 2017 Poslední aktualizace: 16. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

NAIL POLISH, COLOR COSMETIC, NET: 8ML  (lak na nehty)

EAN: 6946051200317 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle daňového dokladu: CPM spol. s r.o., Ke Strašnické 50/16, 100 00 Praha – Strašnice, IČO: 48949469

Prodejce: Max Retail s.r.o., Masarykovo náměstí 23, 547 01 Náchod, IČO: 05611377 (prodejna: Svět módy, Masarykovo náměstí 23, 547 01 Náchod)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – lak na nehty – různých barev v průhledném skleněném flakónku ve tvaru růže s bílým šroubovacím plastovým uzávěrem. Na uzávěru je dolepena bílá papírová etiketa s názvem výrobku, jmenovitým obsahem a neexistujícím čárovým (EAN) kódem. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce), seznam přísad, datum minimální trvanlivosti a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy