Stanovení nebezpečného výrobku – Lak na nehty NAIL LAQUER, ACRYLIC LACQUER, zn. JAZZ, 40 SILVER

Vytvořeno: 27. 2. 2014 Poslední aktualizace: 27. 2. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku:

 

Lak na nehty NAIL LAQUER, ACRYLIC LACQUER, zn. JAZZ,

číslo barvy 40 SILVER – světle modrá

 

Výrobce/ Prodejce/ Země původu: BELLAZI company LTD, spol. s r.o., K Nákli 397, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 62029762 / Česká republika

 

Popis: Skleněná průhledná lahvička o objemu 11 ml s černým vysokým plastovým uzávěrem, naplněná světle modrým lakem (viz foto). Z přední strany jsou na lahvičce natištěny nápisy (některé s chybami) JAZZ, NAIL LAQUER, 11 ml, „barvy které hrají“.  Na zadní straně lahvičky je vytištěno složení výrobku s chybami, pokyny k použití, údaj o minimální trvanlivosti výrobku a údaje o výrobci. Na spodu lahvičky je nalepená etiketa s uvedením výrobce (BELLAZI CZECH REPUBLIC), odstínu laku (40 SILVER) a názvu výrobku (ACRYLIC LACQUER).

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, čl. 14, odst. 1 písm. a) ve spojení s přílohou II, referenční číslo 675, z důvodu obsahu v kosmetice zakázané látky dibutylftalátu (DBP). Kvantitativně byl DBP stanoven v množství 4,7 % hmotnostních.

 

Riziko obsahu látky DBP pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, která nesmí být součástí složení kosmetických přípravků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze

Přílohy