Stanovení nebezpečného výrobku: lak na nehty N.CR CAIRUO, 20ML

Vytvořeno: 5. 11. 2015 Poslední aktualizace: 5. 11. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

N.CR CAIRUO, 20ML

(lak na nehty)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Austrálie (dle značení)

Prodejce: Hana Burešová, Komenského náměstí 110, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 16929268

(provozovna: Drogerie Hana Burešová, Komenského náměstí 110, 271 01 Nové Strašecí)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek (lak na nehty různých barev) ve skleněné lahvičce o objemu 20 ml s plastovým šroubovacím uzávěrem se štětečkem. Na uzávěru se nachází štítek s obrázkem stylizované postavičky (obličej, srdce, ruce). Nikde nejsou uvedeny povinné údaje: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), šarže a složení výrobku.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy