Stanovení nebezpečného výrobku: Lak na nehty, COLOR COSMETIC

Vytvořeno: 13. 6. 2016 Poslední aktualizace: 13. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

Lak na nehty, COLOR COSMETIC

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor (dle nabývacího dokladu): IDEAL PRODUCTION s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2-Nusle, IČ: 29126347 (živnostenské oprávnění zaniklo k datu 2. 6. 2015)

Prodejce: Tien Lam Nguyen, Valentova 1733/3, 149 00 Praha – Chodov, IČ: 27974332

(provozovna: tržnice, Nám. 3. května 738, 468 22 Železný Brod)

 Popis: Jedná se o lak na nehty různých barev v průhledném skleněném flakónu se šroubovacím uzávěrem. Na šroubovacím uzávěru je nalepena průhledná etiketa s uvedením českých textů identifikující výrobek, seznamu přísad (které není uvedeno slovem „ingredients“) a data bez jakéhokoli určení (Určený pro líčení datum 04.2018). Na dně flakónu je nalepen štítek s textem  COLOR COSMETICS a s číslem odstínu. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, číslo šarže. 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy