Stanovení nebezpečného výrobku: lak na nehty CHARM LIMIT, Fashion Color, NAIL POLISH

Vytvořeno: 4. 5. 2016 Poslední aktualizace: 4. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

CHARM LIMIT, Fashion Color, NAIL POLISH (lak na nehty)

EAN: 8851059432432 (kód neexistuje)

dle dolepeného značení: Lak na nehry 6PK, ITEM NO: BH43243

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Van Duc Pham, Žukovova  697/10, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 26355876, (prodejna: Večerka, potraviny, drogerie (Potraviny D&D), Žukovova  697/10, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov)

Popis: Jedná se o lak na nehty se zdobením – v jedné části nádobky je barevný lak na nehty (různé odstíny) a na druhém konci je oddíl se zdobením na nehty (různé odstíny). Na nádobce je nalepena průhledná etiketa s českým názvem výrobku, seznamem přísad a popisem určení a použití výrobku s chybami („Lesk na nehty s bysokým leskem. Nádherná kolekce odstínu peo vaše intenzivě zářivě nehty. Aplikace laku a zasychání laku je velice rychič. Naneste a nechte usehnout. Odstrantě pomoci odlnkovnče na nehty.“). Nádobky s lakem mohou být umístěny v kartonovém stojánku s anglickými nápisy identifikujícími výrobek a se seznamem přísad (který nesouhlasí se seznamem přísad uvedeným na etiketě nádobky). Na karton je dolepena česká etiketa s českým názvem výrobku s chybami (Lak na nehry s vysoký leskem, Lak na nehry 6PK), seznamem přísad (některé položky nesouhlasí s předchozími dvěma seznamy) kódem výrobku a pokyny k používání výrobku (opět s chybami). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), datum minimální trvanlivosti, šarže a země původu.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy