Stanovení nebezpečného výrobku: Lak na nehty 6PK

Vytvořeno: 17. 3. 2017 Poslední aktualizace: 17. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Lak na nehty 6PK, Lak na nehty s bysokym leskem  (značení dle dolepené etikety)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Thi Thuy Nguyen, Tř. T. G. Masaryka 810, 473 01 Nový Bor, IČO: 87698102  (Tržnice, T. G. Masaryka 849, Nový Bor)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – lak na nehty – různých barev v průhledném skleněném flakónku s plastovým uzávěrem. Na výrobek je dolepena plastová průhledná etiketa s názvem výrobku, návodem k použití a dalšími texty ve špatné češtině (Nádherná kolekce odstínu peo vaše intenzivě zářivě nehty. Aplikace a zasychání laku je velice rychič…) a uvedením seznamu přísad ve formě neodpovídající platné legislativě. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce), jmenovitý obsah, šarže, datum minimální trvanlivosti a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy