Stanovení nebezpečného výrobku – Láhev UH s brčkem

Vytvořeno: 1. 7. 2011 Poslední aktualizace: 1. 7. 2011

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

 

Láhev UH s brčkem, ref.no. 123073, EAN: 8592381037413
 
 
Výrobce/Země původu: Jieyang Haixing Plastic & Rubber Co., Ltd./ Čína
 
Dovozce/distributor:  VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., Na lánech 1, 570 01 Litomyšl,
                                      IČ: 48155403

 
Popis: Plastový pohárek o objemu 500 ml s víčkem, brčkem a zátkou na brčko. Jeho vnější stranu pokrývají 3D obrázky s dětskými motivy. Převažující barevné provedení je oranžové, růžové či modré. Do dna pohárku je vylisován symbol výrobku určeného pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou), označení materiálu (05) a země původu.   
 
Odůvodnění:  Výrobek nesplňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, podle kterého materiály a předměty, určené pro styk s potravinami musí být vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla způsobit zhoršení organoleptických vlastností potravin. Vnitřní části pohárků po sejmutí víka vykazovaly silný pach a za podmínek odpovídajících použití způsobily výrazné zhoršení organoleptických vlastností modelové kapaliny. Laboratorními testy byl detekován toluen. Toluen je organická látka vyznačující se výrazným, charakteristickým zápachem. Dráždí oči a dýchací cesty. Výskyt výrobku na trhu byl orgány dozoru hlášen do evropského systému rychlého varování RASFF.

 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.
 

Přílohy