Stanovení nebezpečného výrobku – Kuchařská pinzeta — obracečka zn. orion®

Vytvořeno: 16. 5. 2013 Poslední aktualizace: 16. 5. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
 
KUCHAŘSKÁ PINZETA − OBRACEČKA zn. orion®, 30 cm nylon,
EAN: 8592381074623, kód 143718
 
 
Výrobce/Země původu: Kitchenette Co., Ltd., YangJiang, GuangDong, D6-1, HuaHong Garden, XinJiang Dong Road / Čína
 
Dovozce/ Distributor/Prodejce: VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., Nedošín 132, 570 01  Litomyšl, IČ: 48155403
 
 
Popis výrobku: Jedná se o černou nylonovou pinzetu o délce 30 cm. Na koncích úchopných čelistí je opatřena vroubkováním. V místě spoje obou čelistí je otvor pro zavěšení. Výrobek je balen v průhledném plastovém sáčku. Sáček je uzavřen přeloženým kartonem. Na přední straně kartonu je uveden název výrobku v češtině a slovenštině, délka výrobku, použitý materiál a způsoby použití pinzety. Na zadní straně je uveden čarový (EAN) kód, popis určení výrobku a pokyny k použití v češtině a slovenštině, délka a materiál pinzety. Adresa dovozce je uvedena včetně webového odkazu. Dále se na zadní straně kartonu nacházejí různé grafické symboly včetně symbolu předmětu určeného pro styk s potravinami (kelímek a vidlička) a kód 143718.
 
Odůvodnění: Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se jedná o tyto látky s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus: 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9) (zejm. na játra a štítnou žlázu) a o-toluidin (CAS No. 95-53-4) (zejm. na močový měchýř). Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy