Stanovení nebezpečného výrobku: Koupelový a mycí gel

Vytvořeno: 13. 10. 2015 Poslední aktualizace: 13. 10. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

Koupelový a mycí gel

vyr.: 12/2014, Art. No.: SO 001, EAN: 8594023222935

 

 

Výrobce/ Distributor/ prodejce/Země původu: Ing. Pavlína Vajdíková, Karla IV. 237, 688 01 Uherský Brod, IČ: 46192115 / Čína

 

Popis: Sprchový gel naplněný do průhledného plastového (PVC) obalu (ve tvaru žáby s perleťově zeleným obsahem či ve tvaru žluté kačenky – piráta – se žlutým obsahem) s plastovým výpustným ventilem opatřeným bezpečnostní pojistkou. Na obale jsou informace o objemu gelu ve výrobku, datu výroby, data minimální trvanlivosti, výrobci (včetně webové adresy), materiálu obalu a složení výrobku. Dále je na obale uveden čarový (EAN) a další (Art.) kód výrobku, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Odůvodnění: Mikrobiologické vyšetření výrobku zjistilo celkový počet mikrobů v množství 4,5 × 104 a více než 5 × 104 KTJ/g. Mikrobiologická kvalita výrobku nesplňuje požadavky Pokynu Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS/1501/12), oddíl 4-4 (The SCCS´S Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation, 8th revision), na který odkazuje část 3.3 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 674/2013, o pokynech k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Limit pro mikrobiální kontaminaci (103 KTJ/g) kosmetického přípravku kategorie II je tak překročen v rozsahu jednoho řádu. Na základě těchto skutečností není uvedený výrobek bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

 

Riziko kontaminace aerobními mezofilními mikroorganizmy spočívá ve zhoršení toxikologických vlastností výrobku vinou produkce toxických radikálů a mikrobiálních toxinů činností mikrobů, jejichž důsledkem může být lokální dráždění, event. lokální zánět kůže zejm. u osob s oslabenou imunitou, malých dětí nebo osob s poškozenou kůží.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy