Stanovení nebezpečného výrobku: Koupelový a mycí gel Lucky Pig, Vyr.: 01/2016

Vytvořeno: 30. 8. 2016 Poslední aktualizace: 30. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

Lucky Pig, Koupelový a mycí gel, Art. No.: SO 001, EAN: 8594023222935

Vyr.: 01/2016

 

Odpovědná osoba/ Distributor/ Prodejce/ Země původu: Ing. Pavlína Vajdíková, Karla IV. 237, 688 01 Uherský Brod/ ČR (www.adonis.cz)

 

Popis: Barevný koupelový a mycí gel a šampon v průhledném plastovém obalu ve tvaru prasátka s plastovým výpustným ventilem opatřeným bezpečnostní pojistkou. Na obale se nacházejí informace identifikující výrobek a jeho použití, odpovědnou osobu, jmenovitý obsah, seznam přísad, složení materiálu obalu (PVC), čárový (EAN) kód a kód výrobku. Dále se na obale nachází piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let, symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Mikrobiologické vyšetření výrobku prokázalo přítomnost aerobních mezofilních mikrobů v množství 4,1 × 106 KTJ/g, byla prokázána Pseudomonas aeruginosa. Očekávaným místem expozice je kůže celého těla. Mikrobiologická kvalita výrobku nesplňuje požadavky Pokynu Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS/1564/15), oddíl 4-4 (The SCCS´S Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation, 9th revision), na který odkazuje část 3.3 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 674/2013, o pokynech k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Limit pro mikrobiální kontaminaci (103 KTJ/g) kosmetického přípravku kategorie II je překročen. Na základě těchto skutečností není uvedený výrobek bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Riziko kontaminace aerobními mezofilními mikroby spočívá ve zhoršení toxikologických vlastností výrobku vinou produkce toxických radikálů a mikrobiálních toxinů činností mikrobů, jejichž důsledkem může být lokální dráždění, event. lokální zánět kůže.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy