Stanovení nebezpečného výrobku: Koník my Little Pegasus, NO.6619-

Vytvořeno: 3. 1. 2018 Poslední aktualizace: 3. 1. 2018

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Koník my Little Pegasus, NO. 6619-

název dle značení na dolepené etiketě: Koník na česání sada 2ks. Item No: 4964454

EAN: 6951449644543

 

Výrobce dle značení/ země původu: JIN MEI TOYS FACTORY CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANG DONG PROVINCE/ Čína

Distributor dle značení: Koleda s.r.o., Olšanská 55/5, Praha – Žižkov 13000 (firma neexistuje)

Prodejce dle značení: Ngoc Tuan Pham, Plumlovská 1985/132, Prostějov 79604, IČ: 05701741 (prodejna DAMILA MARKET, Palackého 2546, Pardubice 53002)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava jednorožce obsahuje DEHP v množství 5,05 % hm a hlava koníka s křídly obsahuje DEPH v množství 5,29 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Barevní, plastoví koníci s hřívou a ocasem na česání, o velikosti cca 15 cm. Jedno balení obsahuje 2 kusy (jednorožce a koníka s křídly- Pegase). Součástí balení jsou plastové hřebínky a sponky. Koníci jsou baleni v papírové skládačce s plastovým průhledem. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (my Little Pegasus, Happy every day, The most popular giFt For the children, JIN MEI TOY), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic, označení 3+. Na zadní straně skládačky jsou uvedeny upozornění v několika jazycích, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), dále je zde uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, země původu, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a kód NO.6619-. Na kartonu je nalepena etiketa s českým názvem (Koník na česání sada 2ks), uvedený kód Item No: 4964454, upozornění v českém jazyce a dalších jazycích (CZ-Nevhodné pro děti do 3 let, Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků), země původu (P.R.C.), distributor, výrobce, upozornění o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a uvedený EAN kód.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy