Stanovení nebezpečného výrobku: kočár s koníkem Carriage collect as treasure a version

Vytvořeno: 2. 3. 2016 Poslední aktualizace: 2. 3. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

Carriage collect as treasure a version, NO. R-3358A
(značení dle dolepené etikety: KOCARS KONICKEM, ITEM No: TC 141978,
EAN: 8014000019780)

 

Výrobce dle dolepeného značení/ Země původu: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT JIAXIN CRAFT PRODUCTS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT SHANTOU CITY CUAN GDONG PROVINCE/ Čína
Dovozce: neuveden
Distributor dle značení: T&C Market (firma neexistuje)
Prodejce: CENTONEM House s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 04142624
(provozovna: AAA SHOPPING CENTER, Černokostelecká 2110, Říčany)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 10,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Sada cca 12 cm vysoké plastové panenky s dlouhými barevnými vlásky, kočárku a koníka. Panenka je oblečena do sukně a tílka různých barev, obuta je do červených bot. Sada je uložena do papírové skládačky s plastovým čelním průhledem. Na čelní straně skládačky s obrázky kočáru taženého koněm a prince s princeznou je číselně vyjádřeno určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Na boční straně se nachází kód výrobku, země původu, symbol Zeleného bodu, značka shody CE a recyklační symbol. V různých jazycích (a také pomocí piktogramu) je zde uvedeno, že výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Na zadní straně skládačky je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku (s chybami), kódem výrobku a čarovým – EAN – kódem, neexistující firmou jako distributorem, zemí původu, výrobcem, varováním (i v polštině a slovenštině) před nebezpečím spolknutí malých dílků a s tím souvisejícím určením výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), značkou shody CE, piktogramem použitého materiálu obalu, symbolem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy