Stanovení nebezpečného výrobku: KIWIFRUIT FRUIT BROTHERHOOD

Vytvořeno: 19. 11. 2018 Poslední aktualizace: 19. 11. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

KIWIFRUIT FRUIT BROTHERHOOD

EAN: kód neuveden

 

Výrobce / dovozce / distributor: neuvedeni

Distributor dle nabývacího dokladu: nezjištěn (nabývací doklady nebyly k dispozici)

Prodejce: Innoshop s.r.o., Husova 51/38, 417 02 Dubí – Běhánky, IČO: 05685141  (prodejna: INNOSHOP (ZMC), Cínovec 290, 415 01 Dubí)

 

Popis: Výrobek v průhledné plastové lahvičce se zeleným šroubovacím uzávěrem byl ve výše uvedené prodejně uváděn na trh jako náhradní náplň elektronické cigarety. Na lahvičce je nalepená zelená papírová nálepka s obrázky ovoce kiwi a textem: „KIWIFRUIT VG70/PG30, 60ML, FRUIT BROTHERHOOD, WARNING 0mg, 1.5 mg, 3mg, Not suitable for anyone under 18,Pregnant or breastfeeding women.Keep out of the reach of Children nAlways Keep in cool and dry place.Danger Contains Nicotine Very toxic If Swallowed,in contact with skin or if Inhaled“. Na etiketě jsou dále čtyři piktogramy / symboly: nevhodné pro osoby mladší 18 let, nevhodné pro těhotné, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram Panáčka s košem).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky na značení dle § 12h odst. 2 písm. a) až e) a g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, dále jen „zákon“, dle § 12h odst. 3 zákona, dle § 13e odst. 1 zákona a dle § 5 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření, dále jen „vyhláška“. U výrobku není dodržen požadavek na povolený objem náhradní náplně dle § 3 odst. 7 vyhlášky.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že informace o výrobku nejsou dostupné v českém jazyce. Není známo složení výrobku ani způsob jeho použití. V případě, že by výrobek obsahoval nikotin, tj. návykovou a akutně toxickou látku při všech způsobech expozice v dostatečně vysokých dávkách, není spotřebitel informován o bezpečném používání výrobku a v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s užitím výrobku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení výrobku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku ve formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy