Stanovení nebezpečného výrobku: KHADI RŮŽOVÁ VODA

Vytvořeno: 22. 1. 2016 Poslední aktualizace: 22. 1. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

khadi® Rosenwasser Absolut naturrein
šarže/Batch No. R-04, Mfg. 04/2015, Expiry 12/2017, EAN: 8906020511293
značení dle dolepené etikety: KHADI®  RŮŽOVÁ VODA, ABSOLUTNĚ PŘÍRODNÍ PLEŤOVÉ TONIKUM (210 ml)

Výrobce/Země původu: neuveden/ Indie
Dovozce: Khadi Naturprodukte, Zur Weser 5, 317 37 Rinteln, Německo
Distributor/Prodejce: Natural Trade CZ s.r.o., Sluneční 516, 294 42 Luštěnice, IČ: 28819641

Popis: Bezbarvá tekutina se šedým sedimentem (210 ml) v průhledné plastové lahvičce s černým šroubovacím uzávěrem. Lahvička je zatavena ve fólii, volně přiložen je rozprašovač. Na výrobku je umístěna originální etiketa s německým názvem výrobku, uvedením složení, země původu, dovozce, čísla šarže, data výroby a exspirace (včetně v tomto případě nesprávně použité informace o době použitelnosti v podobě symbolu „otevřeného kelímku“), čárovým (EAN) kódem a symbolem Zeleného bodu. Dále je na lahvičce nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, popisem jeho funkce a uvedením země původu a distributora.
 
Odůvodnění: Mikrobiologické vyšetření výrobku prokázalo přítomnost aerobních mezofilních mikrobů v množství 1,3 × 103 KTJ/g, opakované vyšetření z téže šarže prokázalo mírný nárůst obsahu mikrobů na hodnotu 1,85 × 103 KTJ/g. Mikrobiologická kvalita výrobku nesplňuje požadavky Pokynu Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS/1501/12), oddíl 4-4 (The SCCS´S Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation, 8th revision), na který odkazuje část 3.3 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 674/2013, o pokynech k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Limit pro mikrobiální kontaminaci (102 KTJ/g) kosmetického přípravku kategorie I (mj. výrobky, které se aplikují okolo očí, jako je i zde uvedený) je překročen. Na základě těchto skutečností není uvedený výrobek bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Riziko kontaminace aerobními mezofilními mikroby spočívá ve zhoršení toxikologických vlastností výrobku vinou produkce toxických radikálů a mikrobiálních toxinů činností mikrobů, jejichž důsledkem může být lokální dráždění, event. lokální zánět kůže.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy