Stanovení nebezpečného výrobku: kazeta s očními stíny RsOK COSMETICS, ITEM NO: 6861

Vytvořeno: 25. 8. 2017 Poslední aktualizace: 25. 8. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

RsOK COSMETICS, ITEM NO: 6861

(kulatá kazeta – 4 oční stíny)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Hau Hoang Tran, Masarykovo náměstí 228, 763 61 Napajedla, IČO: 64254836 (prodejna smíšeního zboží, Masarykovo náměstí 228, 763 61 Napajedla)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – kulatou černou kazetu s 4 očními stíny a průhledným víčkem. Na víčku je uveden (patrně) název a kód výrobku. Žádné jiné značení se na výrobku nenachází. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce, dovozce), seznam přísad, jmenovitý obsah, datum minimální trvanlivosti a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy