Stanovení nebezpečného výrobku: Kamill, HAND & NAIL CREAM intensive (Kamill krém na ruce)

Vytvořeno: 19. 4. 2016 Poslední aktualizace: 19. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Kamill, HAND & NAIL CREAM intensive
šarže 393094027, EAN: 4000196012159,
značení dle dolepené etikety: Kamill krém na ruce

Výrobce/ Země původu: Burnus Roesslerstr. 94, 64293 Darmstadt/ Německo
Distributor: neuveden
Prodejci: 1/ Nguyen Duc Tien, Pražská 343, 261 01 Příbram I
(provozovna: Večerka, Masarykovo náměstí 36, 289 11 Pečky)
2/ Lan Ngo Thi, Masarykova 2064, 289 22 Lysá nad Labem
(provozovna: Obchodní dům U výstaviště, Masarykova 2064, 289 22 Lysá nad Labem)

Popis: Kosmetický přípravek je naplněn do světle zeleného plastového kelímku o objemu 150 ml. Na etiketě víčka s vyobrazením květu heřmánku a aloe vera se nacházejí anglické texty identifikující výrobek. Na dně je nalepena etiketa s anglickým popisem funkce výrobku, adresou výrobce, čarovým – EAN – kódem, jmenovitým obsahem, šarží, seznamem přísad (je uveden mj. isobutylparaben), symbolem Zeleného bodu a symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku). Tato etiketa je částečně přelepena bílou papírovou etiketou s českými texty (název výrobku a popis jeho funkce).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 1375), a to isobutylparaben.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens Updated request for a scientific opinion on propyl- and butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že pro hodnocení bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také isobutylparabenu, výrobní odvětví poskytlo omezené informace nebo neposkytlo informace žádné. Pro tyto sloučeniny tudíž nelze riziko pro člověka vyhodnotit. Zmíněné látky jsou tedy uvedeny v příloze II výše citovaného nařízení, aby bylo zřejmé, že jsou v kosmetických přípravcích zakázané. Výrobek s obsahem těchto látek nelze považovat za bezpečný.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy